Existují dobří finanční poradci v ČR?


Společnost Comsense analytics se nevěnuje finančnímu poradenství. Máme s ním však poměrně rozsáhlé zkušenosti. A to i díky přímému kontaktu s poradci. Díky naší specializaci si umíme udělat poměrně dobrý obrázek o tom, jaké má poradce znalosti a jaká je jeho obchodní filosofie.

Protože nechceme, aby finanční poradenství byl obor pouze se špatnou nálepkou, tak jsme se rozhodli podpořit ty poradce, o jejichž přidané hodnotě jsme přesvědčení.

Níže uvedení poradci pracují pro různé společnosti. Mají společného pouze to, že si vysoko ceníme kvalitu jejich práce.

Štěpán Průcha

www.prucha.eu

Město: České Budějovice

Finanční poradce Štěpán Průcha je dle našeho mínění schopným poradcem zejména v oblasti investiční problematiky. Má velice zdravě kritický postoj prakticky ke všem investičním produktům, kvalitní univerzitní vzdělání z oboru, odborné zkoušky €FA a dlouhou praxi přesahující 12 let.

Martin Dočekal
Město: Praha

www.martindocekal.cz

Finanční poradce, analytik a novinář magazínu Profi poradenství & finance se velmi slušně orientuje zejména v nabídce korporátních dluhopisů produktů na českém trhu. Je velmi analyticky orientovaným stylem poradce, který v minulosti publikoval články o nákladové konstrukci některých investičních řešení a fondů.

Michal Doubek

Město: Brno

http://hajekdoubek.cz/

Finanční poradce a lektor finanční gramotnosti pro studenty a veřejnost z Brna Michal Doubek nedávno založil novou firmu Hájek & Doubek, která se zaměřuje především na investiční služby. Michal Doubek má profesní intelektuální background, podobně jako my, velmi ovlivněný četbou knih profesora Josefa Jílka. Patří nepochybně mezi úzkou skupinu poradců s velmi nadprůměrnými znalostmi o fungování investičních instrumentů.

Ondřej Marek

http://www.refixace.cz

Město: Praha

Ondřej Marek je špičkovým odborníkem především na hypotéky, kterým se věnuje více než 10 let. Z hlediska objemu sjednaných hypotečních úvěrů patří zcela nepochybně a dlouhodobě do TOP5 lidí v ČR. Jeho specializace je práce s cizinci v ČR.

Artur Petržilka, Libor Bareš a Lukáš Paldus

Město: Praha

http://www.valfin.cz/
https://www.ininvest.cz/

Trojice společníků z firem Valfin a In Investments pracuje společně. A z našeho pohledu se jedná o dobrý tým. Po odborné stránce jsou všichni tři pánové zejména v oblasti investic velmi sympatičtí ve svém uvažování naší společnosti. Jejich politika je postavená na dlouhodobých vztazích s klienty, která je spojená s velmi nízkými poplatky a průběžnou nákladovostí jejich portfolií. Průměrné poplatky, které vybírají, jsou o vyšší desítky procent nižší, než je obvyklé na trhu. Zároveň mají zdravě kritický postoj k riziku spojeného zejména s menšími a začínajícími finančními institucemi.

Jan Rettich

Město: Praha

Jan Rettich má 15 let zkušeností na finančním trhu. Známe se s ním velice dobře více než 10 let. Jsme přesvědčeni o tom, že vždy jedná v zájmu klientů. Po odborné stránce v oblasti investování patří k tomu nejlepšímu na českém trhu, ačkoliv odborné zázemí výrazným způsobem outsourcuje na analytiky.

Oldřich Pátek

Město: Praha

Oldřich Pátek je poradcem, který je dost ojedinělou záležitostí. Kromě konvenční orientace na kapitálovém trhu totiž disponuje vynikajícím přehledem o investování do výtvarného umění. To do značné míry pramení z toho, že se sám v této komunitě mladých umělců a předních českých obchodníků s uměním pohybuje již dlouhou dobu. Je rovněž spolumajitelem společnosti Bigg Boss s.r.o., která produkuje celou řadu uměleckých projektů od knižních publikací Kmeny nebo například vystoupení hudební kapely PSH a dalších interpretů.