Úspěšní absolventi kurzu zaměřeného na korporátní dluhopisy


Dne 21.9.2017 se uskutečnil první celodenní kurz zaměřený na korporátní dluhopisy v Praze v hotelu Olšanka. Kurzu se zúčastnilo celkem 34 finančních poradců z více než desítky finančně poradenských firem.

Kurz byl celkem náročný. Museli jsme se vypořádat s teoretickým úvodem, který je nezbytnou přípravou pro praktickou část. V praktické části jsme věnovali naší pozornost zejména finančním výkazům českých dluhopisových emitentů a dluhopisovým prospektům. Účastníky překvapilo zejména jak obrovské rozdíly v kreditní kvalitě a kvalitě emisních podmínek se vyskytují dluhopisových emisí nabízející obdobný výnos investorům. Rovněž lehké pozdvižení vzbudila samotná kreditní kvalita i kvalita emisních podmínek některých emitentů, kteří se nebojí jít na trh pro kapitál. Kurz se však nenesl v negativním duchu, protože jsme si ukázali i celou řadu pozitivních a následováníhodných případů dluhopisových emitentů.

Náročný den jsme zakončili testem. Ten se ukázal být poměrně náročný, protože ho úspěšně absolvovala méně než polovina uchazečů.

Úspěšní absolventi kurzu na korporátní dluhopisy od Comsense analytics ze dne 21.9.2017:

Alena Trčková, Oxygen Advisory - Rožnov pod Radhoštěm
Pavel Pastorek,Oxygen Advisory - Brno
Lucie Tarantová, Stone & belter - Praha
Hana Šulcová, Stone & belter - Praha
Zdeněk Vondráček, In Investments - Bor
Marek Odehnal, Allrisk - Brno
Richard Boukal, EFEKTA investiční zprostředkovatel - Hradec Králové
Martin Hájek, EFEKTA investiční zprostředkovatel - Jihlava
Jiří Šimorda, Oxygen Advisory - Kroměříž
Jan Rettich, EFEKTA investiční zprostředkovatel - Praha
Zdeněk Jurák, Rádce.cz - Praha

Výše uvedení poradci prokázali, že jsou schopní úvahy nad kreditní kvalitou dluhopisu i jeho emisních podmínek. Tím pádem splnili i základní požadavky odbornosti při poskytování investičního poradenství ohledně korporátních dluhopisů.