Finanční kondice hlavních politických stran v ČR


Podle posledního volebního průzkumu by blížící se volby do sněmovny nyní vyhrálo hnutí ANO s víc než třetinou hlasů, druhá ČSSD proti březnu výrazně ztratila na 16 %. Dále by se do poslanecké sněmovny dostali komunisté s 12,5 %, ODS s 10,5 % a TOP 09 s 6 % hlasů.

KDU-ČSL by podle tohoto průzkumu získala 7,5 %, ale vzhledem k tomu, že plánuje jít do voleb v koalici s hnutím STAN, které by dostalo 2 % hlasů, do sněmovny by se nedostali. Jaká je tedy finanční kondice stran, které s největší pravděpodobností ovládnou sněmovnu v říjnových volbách.

Tabulka 1: Bilanční suma ANO 2011, politické hnutíV současnosti dle průzkumů nejoblíbenějšímu politickému hnutí ANO 2011 šéfuje miliardář Andrej Babiš a z finančních výkazů je to znát. ANO má dlouhodobě záporný vlastní kapitál, což je způsobeno téměř každoroční ztrátou. Hlavní majetkovou položkou ANO jsou krátkodobé finanční prostředky, konkrétně hotovost a peníze na běžných bankovních účtech. Mohutný nárůst bilanční sumy v roce 2016 je způsoben právě nárůstem peněžních prostředků na účtech o více než 76 milionů korun. V podstatě veškerý majetek a ztráta hnutí je financována položkou „jiné závazky“, které nejsou nic jiného než bezúročná půjčka od předsedy Hnutí, Andreje Babiše. Proč by si také svoji stranu nefinancoval, když je podle časopisu Forbes druhým nejbohatším člověkem u nás.

Tabulka 2: Výsledek hospodaření ANO 2011, politické hnutíDominantní položkou příjmů ANO jsou od roku 2013 dotace ze státního rozpočtu. Takto získalo Babišovo Hnutí již 295,8 milionu korun. Dalším typickým příjmem jsou samozřejmě členské příspěvky, které dosahují ale řádově mnohem nižších částek. Nepostradatelné jsou také přijaté dary od fyzických a právnických osob. I přesto, že tyto dary dosahují i desítek milionů, nedá se vzhledem k vysoké nestálosti na tento příjem velmi spoléhat.

Hlavním nákladem jsou pro ANO služby. Dominantní je pak položka „ostatní služby“ (2016: 126,7 mil. Kč), která zahrnuje především náklady na volební kampaně, dále reklamu, inzerci apod. Vzhledem k velmi vysoké záporné hodnotě vlastního kapitálu dosahuje zadluženost Hnutí velmi vysokých hodnot. Z toho ale asi předseda moc těžkou hlavu nemá. Navíc má Hnutí na účtech přes 78 milionů korun připravených na kampaň, další desítky milionů dostane od státu.

Tabulka 3: Bilanční suma ČSSDV současnosti nejsilnější parlamentní strana a největší konkurence pro ANO je oranžová ČSSD, která má již finanční výkazy zajímavější. Celková bilanční suma je dlouhodobě více než 430 milionů korun a má dokonce i kladné hodnoty vlastního kapitálu. Oproti ANO již ČSSD vlastní pozemky a stavby. Hlavní položkou je Lidový dům v Praze, kde má ČSSD sídlo a jež byl předmětem vleklého soudního sporu. Ten loni ČSSD prohrála a soud jí nařídil zaplatit advokátu Zdeňku Altnerovi 337 milionů korun. S tím souvisí rekordní ztráta přes 180 milionů, kterou loni ČSSD vykázala. To je nyní největším problémem hospodaření ČSSD, se kterým se bude muset vyrovnat. Na konci loňska měla na účtech a v hotovosti 25,6 milionu korun, což je zhruba třetina toho, co konkurence v podobě ANO.

Tabulka 4: Výsledek hospodaření ČSSDVysoké dotace ze státního rozpočtu, velké výdaje na volby a obrovská ztráta za loňský rok. To je hospodaření ČSSD. Jen loni vydala ČSSD na volby do senátu a zastupitelstev krajů celkem 114 milionů korun. ČSSD se sice odvolala k Nejvyššímu soudu, musí ale počítat s případným negativním dopadem rozhodnutí a povinností zaplatit 337 milionů korun Altnerovi, respektive jeho dědicům protože advokát loni v listopadu zemřel. ČSSD proto uzavřelo smlouvu s Fio bankou o poskytnutí úvěrů 338 milionů korun, který zatím ale nebyl čerpán. ČSSD se v této smlouvě zavázalo k zajištění tohoto úvěrů téměř celým svým majetkem, nájemným za užívání nemovitostí ve vlastnictví ČSSD a také nárok na příspěvek ze státního rozpočtu. ČSSD tak bude muset pravděpodobně v nadcházejících volbách šetřit.

Tabulka 5: Bilanční suma KSČMNa pomyslném třetím místě by do sněmovny postoupila KSČM. Kupodivu i přesto, že komunismus ve své čisté podobě funguje na principu zrušení peněz, má KSČM zdaleka nejvíce peněz k dispozici. Na konci loňska drželo na běžných účtech více než 225 milionů korun. Ze všech stran má také nejvyšší podíl financování vlastním kapitálem. Ve vlastním jmění vlastní komunisté přes 188 milionů korun a v nerozděleném zisku přes 136 milionů. Cizí zdroje tvoří v podstatě jen různé menší krátkodobé závazky související především se zaměstnanci.

Tabulka 6: Výsledek hospodaření KSČMKSČM má i poměrně dobré výsledky co se hospodaření týče. Do ztráty se strana dostala až loni. Zajímavé také je, že si drží poměrně stálou úroveň přijatých darů.

Tabulka 7: Bilanční suma ODSČtvrtou nejsilnější stranou dle průzkumu je pravicová ODS. Struktura jejího majetku není příliš zajímavá. Většinu tvoří stavby a na běžných účtech a v hotovosti má strana jen necelých 7,5 milionu korun. Vlastní kapitál má podobně jako ANO dlouhodobě záporný kvůli vysoké neuhrazené ztrátě z minulých let, která loni činila 90 milionů korun. Hlavním zdrojem financování strany je tak dlouhodobý úvěr v hodnotě 68,5 milionu korun za rok 2016.

Tabulka 8: Výsledek hospodaření ODSCo se týče výsledků hospodaření tak se ODS v posledních dvou letech zlepšila a vykázala zisk, díky kterému se jí dařilo snižovat záporný vlastní kapitál. Vzhledem k nízkým finančním prostředkům a zápornému kapitálu se ale i nadále bude muset umírňovat ve vynakládání prostředků na volební kampaně a další výdaje. Aby se v zisku udržela a neprohlubovala svoji neuhrazenou ztrátu jako dříve.

Tabulka 9: Bilanční suma TOP 09Další postupující stranou do sněmovny by dle průzkumu byla Kalouskova TOP 09. Jde o stranu s nejmenším majetkem z šesti nejsilnějších českých stran. Strana vlastní jen několik set tisíc v drobném a movitém majetku. Praktický veškerý majetek TOPky tvoří peněžní prostředky na účtech. Pozitivní pro stranu je, že většinu financuje svým vlastním kapitálem, cizí zdroje tvoří jen necelé tři miliony krátkodobých závazků především vůči dodavatelům.

Tabulka 10: Výsledek hospodaření TOP 09I co se týče výnosů a nákladů dosahuje TOP 09 nejnižších hodnot oproti ostatním stranám. Střídavě vykazuje zisk a ztrátu, za poslední čtyři roky je ale v zisku přes 10 milionů korun. Každopádně do blížících se bojů o voliče do sněmovny je dobře finančně vybavena a může si dovolit i letos vykázat ztrátu.

Tabulka 11: Bilanční suma KDU-ČSLPřestože by KDU-ČSL podle průzkumu získala 7,5 % hlasů, nedostala by se do sněmovny kvůli koalici s hnutím STAN, které by získalo jen 2 %. Struktura majetku lidovců je ale ukázková. Jejich bilanční suma vykazuje stabilní růst s nízkou úrovní cizích zdrojů. Mají k dispozici také téměř 50 milionů korun na účtech a v hotovosti. Na nadcházející kampaň si tak může dovolit vynaložit větší množství prostředků a pokusit se získat dodatečné hlasy na postup do sněmovny v koalici.

Tabulka 12: Výsledek hospodaření KDU-ČSLI co se týče hospodaření je na tom KDU-ČSL poměrně dobře. Loni sice vykázala mírnou ztrátu necelý milion korun, celkově ale drží náklady hluboko pod výnosy a za poslední čtyři roky vydělala téměř 50 milionů korun. Díky tomu si může dovolit letos opět ztrátu, protože ve srovnání s hlavními konkurenty má dostatečně rezervy.