Analýza ČS nemovitostní fond

818

990 Kč s DPH

Jedná se o největší a zároveň nejstarší otevřený podílový fond zaměřený na nemovitosti v České republice. ČS nemovitostní fond investuje až 80% prostředků do dokončených, komerčních nemovitostí. Převážnou většinu portfolia tvoří kancelářské, prémiové budovy, které jsou pronajaté. Zbylých 20% prostředků může fond investovat do rychle likvidních finančních aktiv a to zejména kvůli zajištění výplaty pro odkupy. Výkonnost fondu je ovlivněna výnosy z pronájmu komerčních nemovitostí, případně růstem nebo poklesem hodnoty nemovitostí, které fond vlastní. více>>


Datum vyhotovení: 30. 7. 2018

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: CZ

Tato analýza je určena zejména finančním profesionálům, kteří prodávají realitní fondy ve velkém rozsahu, případně jsou sami v pozici správců realitních fondů. V takovém případě je užitečné detailně znát nabídky realitních fondů jejich konkurence, na základě které mohou identifikovat silné a slabé stránky jejich vlastních finančních produktů.

Detailní analýza podílového fondu obsahuje:

1) Analýzu statutu podílového fondu
2) Poplatkovou strukturu fondu
3) Detailní analýzu investičního portfolia
4) Analýzu historické výkonnosti
5) Pohled na rizikovost fondu
6) Očekávanou výkonnost fondu v budoucnu
7) Silné a slabé stránky fondu včetně jeho celkového hodnocení

Detailní analýza fondu umožňuje velkým finančním distributorům lépe vyhodnotit přínosy obchodní spolupráce. Zejména pak reputační riziko v kontextu preference produktu. Díky analýzám fondů dokáže distributor zvolit vhodný produkt, který bude v kontextu aktuální tržní situace svým klientům doporučovat. Vhodná volba produktů pro jednotlivé klienty zaručí větší míru spokojenosti na obou stranách barikády a pomůže k vybudování dlouhodobého vztahu mezi poradcem a klientem.

Pro finanční producenty je analýza důležitým zdrojem informací o konkurenčních produktech. Díky analýze zjistí producenti, jak si stojí v jednotlivých parametrech proti své konkurenci. To jim umožní lépe marketingově oslovit své investory a obchodní partnery.