Analýza Realita nemovitostní otevřený podílový fond

818

990 Kč s DPH

Fond Realita je otevřený nemovitostní podílový fond registrovaný v České republice. Fond za svou existenci změnil několikrát název. Předchozí název Fondu zněl: Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Další předchozí název Fondu zněl: Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s., Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, FINESKO investiční společnost, a.s. a Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, Realtia investiční společnost, a.s. Z tohoto pohledu nechápeme přejmenování se investiční společnosti na nový název Tesla investiční společnost, přičemž se název i logo velmi nápadně podobá společnosti Tesla a.s. více>>


Datum vyhotovení: 30. 7. 2018

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: CZ

Tato analýza je určena zejména finančním profesionálům, kteří prodávají realitní fondy ve velkém rozsahu, případně jsou sami v pozici správců realitních fondů. V takovém případě je užitečné detailně znát nabídky realitních fondů jejich konkurence, na základě které mohou identifikovat silné a slabé stránky jejich vlastních finančních produktů.

Detailní analýza podílového fondu obsahuje:

1) Analýzu statutu podílového fondu
2) Poplatkovou strukturu fondu
3) Detailní analýzu investičního portfolia
4) Analýzu historické výkonnosti
5) Pohled na rizikovost fondu
6) Očekávanou výkonnost fondu v budoucnu
7) Silné a slabé stránky fondu včetně jeho celkového hodnocení

Detailní analýza fondu umožňuje velkým finančním distributorům lépe vyhodnotit přínosy obchodní spolupráce. Zejména pak reputační riziko v kontextu preference produktu. Díky analýzám fondů dokáže distributor zvolit vhodný produkt, který bude v kontextu aktuální tržní situace svým klientům doporučovat. Vhodná volba produktů pro jednotlivé klienty zaručí větší míru spokojenosti na obou stranách barikády a pomůže k vybudování dlouhodobého vztahu mezi poradcem a klientem.

Pro finanční producenty je analýza důležitým zdrojem informací o konkurenčních produktech. Díky analýze zjistí producenti, jak si stojí v jednotlivých parametrech proti své konkurenci. To jim umožní lépe marketingově oslovit své investory a obchodní partnery.