Analýza ZFP realitní fond

818

990 Kč s DPH

Jedná se o druhý největší nemovitostní fond v České republice. Jeho aktiva se blíží 6 miliardám. Fond vznikl teprve v polovině roku 2013. Hlavní část výnosů fondu je tvořena příjmy z pronájmu vlastněných nemovitostí. Kromě nájmu se na výnosu fondu podílí i přecenění hodnoty nemovitostí. Fond investuje až 80% svých prostředků do konkrétních nemovitostí či nemovitostních společností. Zbývajících 20% pro zajištění výplaty odkupujících podílníků drží fond v rychle likvidních finančních aktivech. Aktuálně fond nakupuje primárně nemovitostní společnosti, v jejichž majetku jsou konkrétní nemovitosti. více>>


Datum vyhotovení: 30. 7. 2018

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: CZ

Tato analýza je určena zejména finančním profesionálům, kteří prodávají realitní fondy ve velkém rozsahu, případně jsou sami v pozici správců realitních fondů. V takovém případě je užitečné detailně znát nabídky realitních fondů jejich konkurence, na základě které mohou identifikovat silné a slabé stránky jejich vlastních finančních produktů.

Detailní analýza podílového fondu obsahuje:

1) Analýzu statutu podílového fondu
2) Poplatkovou strukturu fondu
3) Detailní analýzu investičního portfolia
4) Analýzu historické výkonnosti
5) Pohled na rizikovost fondu
6) Očekávanou výkonnost fondu v budoucnu
7) Silné a slabé stránky fondu včetně jeho celkového hodnocení

Detailní analýza fondu umožňuje velkým finančním distributorům lépe vyhodnotit přínosy obchodní spolupráce. Zejména pak reputační riziko v kontextu preference produktu. Díky analýzám fondů dokáže distributor zvolit vhodný produkt, který bude v kontextu aktuální tržní situace svým klientům doporučovat. Vhodná volba produktů pro jednotlivé klienty zaručí větší míru spokojenosti na obou stranách barikády a pomůže k vybudování dlouhodobého vztahu mezi poradcem a klientem.

Pro finanční producenty je analýza důležitým zdrojem informací o konkurenčních produktech. Díky analýze zjistí producenti, jak si stojí v jednotlivých parametrech proti své konkurenci. To jim umožní lépe marketingově oslovit své investory a obchodní partnery.