Analýza fondu Czech Real Estate Investment Fund

818

990 Kč s DPH

Investiční strategie sledovaného podílového fondu spočívá v alokaci prostředků do nemovitostí kategorie B. To znamená, že manažer neinvestuje do prvotřídních projektů jako například konkurenční ČS nemovitostní fond, ovšem zároveň neinvestuje ani do takových, které jsou spíše alternativního rázu. Portfolio tohoto fondu stojí především na retailových centrech, jedná se často o budovy v blízkosti hypermarketů, v nichž sídlí jednotliví maloobchodníci. Portfolio je dobře diverzifikováno mezi větší počet projektů, konkrétně jde v současnosti o 21 realizací. více>>


Datum vyhotovení: 29. 7. 2019

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: CZ

Tato analýza je určena zejména finančním profesionálům, kteří prodávají podílové fondy ve velkém rozsahu, případně jsou sami v pozici správců podílových fondů. V takovém případě je užitečné detailně znát nabídky podílových fondů jejich konkurence, na základě které mohou identifikovat silné a slabé stránky jejich vlastních finančních produktů.

Detailní analýza podílového fondu obsahuje:

1) Analýzu statutu podílového fondu
2) Poplatkovou strukturu fondu
3) Detailní analýzu investičního portfolia
4) Analýzu historické výkonnosti
5) Pohled na rizikovost fondu
6) Silné a slabé stránky fondu včetně jeho celkového hodnocení

Detailní analýza fondu umožňuje velkým finančním distributorům lépe vyhodnotit přínosy obchodní spolupráce. Zejména pak reputační riziko v kontextu preference produktu. Díky analýzám fondů dokáže distributor zvolit vhodný produkt, který bude v kontextu aktuální tržní situace svým klientům doporučovat. Vhodná volba produktů pro jednotlivé klienty zaručí větší míru spokojenosti na obou stranách barikády a pomůže k vybudování dlouhodobého vztahu mezi poradcem a klientem.

Pro finanční producenty je analýza důležitým zdrojem informací o konkurenčních produktech. Díky analýze zjistí producenti, jak si stojí v jednotlivých parametrech proti své konkurenci. To jim umožní lépe marketingově oslovit své investory a obchodní partnery.