Úvod do investování

50 000

60 500 Kč s DPH

Jedná se o dvoudenní program školení pro zkušenější poradce.U každé kapitoly je prostor probrat praktické příklady a situace. Kurz je zakončen zkouškou. Úspěšným absolventům je vystaven certifikát. více>>


Datum vyhotovení: 15. 5. 2017

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: ČJ

Jedná se o dvoudenní program školení pro zkušenější poradce. Tento kurz umožňuje jít u investičních produktů více do detailu, než je v případě certifikačního školení. U každé kapitoly je prostor probrat praktické příklady a situace. Kurz je zakončen zkouškou. Úspěšným absolventům je vystaven certifikát.

Rozsah kurzu: 2x6 hodin
Zkouška: 60 minut, 30 otázek – výběr z možností a,b,c,d
Školitel: Ondřej Záruba
Doporučený počet účastníků: 10 – 25 osob , maximální počet účastníků 50
Lokace: Školení probíhá v prostorách zákazníka
Termín: Dohodou, garance volného termínu do 2 měsíců od zakoupení

Osnova kurzu:

Akciové trhy

Nejvýznamnější akciové burzy a indexy, nejvýznamnější akciové společnosti na světě, hlavní představitelé akciového trhu pro jednotlivé sektory, jak se oceňují akcie, největší skandály na akciovém trhu, český akciový trh, internetová bublina, hypoteční krize, vývoj akcií od 2009 do současnosti, jak pracovat s akciemi u klientů, hlavní rizika spojená s investicí do akcií, výnos akciových portfolií

Dluhopisové trhy

Regulatorní typy dluhopisových emisí v ČR, nabídka dluhopisů v ČR, státní dluhopisy ČR a EU,korporátní a municipální dluhopisy v ČR, ratingové agentury, rizika spojená s investováním do dluhopisů, jak se vyznat v dluhopisové džungli

Podílové fondy

Typy podílových fondů, náklady a poplatky podílových fondů, investiční strategie fondů, nabídka podílových fondů v ČR a ve světě, správcovské společnosti, skandály u podílových fondů

Investiční rizika

Tržní riziko, kreditní riziko, operativní riziko, nedostatečná likvidita, systematické riziko, klíčová rizika pro jednotlivé třídy investičních aktiv, jak identifikovat hlavní rizika, řízení rizik

Pravidla seriózního nabízení investičních produktů

Regulatorní pravidla, povinné informace, střet zájmů, rizikový profil klienta, potenciálně rizikové chování prodejce

Kurz slouží k tomu, aby se finanční poradce dokázal dobře zorientovat na poli investičních produktů.

Praktické využití kurzu spočívá v tom, že poradce je schopen kvalitativně posuzovat investiční instrumenty. To vede k tomu, že v očích svých zákazníků se významným způsobem zvýší jeho odborná způsobilost.

Dle našich zkušeností se absolventi toho školení posunuli k bonitnější klientele.