Základní orientace v investičních produktech v ČR

30 000

36 300 Kč s DPH

Toto školení má za úkol účastníky seznámit se základní nabídkou investičních produktů, na které jako finanční poradci v ČR můžete narazit. Cílem je seznámit se důležitými kvalitativními parametry těchto produktů tak, aby byl poradce sám schopen identifikovat kvalitní a nekvalitní instrumenty. více>>


Datum vyhotovení: 15. 5. 2017

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: ČJ

Toto školení má za úkol účastníky seznámit se základní nabídkou investičních produktů, na které jako finanční poradci v ČR můžete narazit. Cílem je seznámit se důležitými kvalitativními parametry těchto produktů tak, aby byl poradce sám schopen identifikovat kvalitní a nekvalitní instrumenty.

V průběhu školení se zaměřujeme především na podílové fondy, korporátní dluhopisy, vkladové instrumenty, široce nabízené spekulativní investice a akciové příležitosti. Na konci kurzu mají účastníci základní všeobecný přehled o českém investičně zprostředkovatelském a poradenském trhu.

V rámci školení bude možné klást školiteli dotazy na konkrétní finanční produkty

Rozsah školení: 4 hodiny
Školitel:Ondřej Záruba
Doporučený počet účastníků:20 - 40 osob
Maximální počet účastníků: 50 osob
Termín: Dohodou
Místo: Prostory zákazníka

Osnova školení:

Obecné principy kapitálového trhu
Základní principy fungování jednotlivých typů investičních instrumentů
Investiční rizika a jejich přítomnost v instrumentech kapitálového trhu

Akcie
Fundamentální analýza akcií a její základní principy
Nejvýznamnější akciové indexy
Členění nabídky akcií dle běžně využívaných kritérií
Historie akciových trhů
Internetová bublina
Krize finančního výkaznictví
Hypoteční a finanční krize
Současná situace na akciových trzích dle sektorů a geografie
Způsoby investování do akcií
Současná nabídka akciových titulů
Investiční strategie pro akciové trhy

Dluhopisy
Základní členění dluhopisů
Státní dluhopisy
Tržní riziko spojené s investováním do dluhopisů
Kreditní riziko dluhopisů, rating, scoring
Čtení ve finančních výkazech dluhopisových emitentů
Základní principy posuzování kreditní kvality dluhopisového emitenta
Historie vývoje výnosu státních a korporátních dluhopisů
Způsoby emise korporátních dluhopisů v ČR a jejich regulatorní pravidla
Nabídka korporátních dluhopisů v ČR
Nejvýznamnější představitelé emitentů korporátních dluhopisů v ČR
Možnosti investování do korporátních dluhopisů

Vkladové produkty
Základní principy fungování vkladových produktů
Rizika spojená s vkladovými produkty
Kreditní kvalita finančních institucí nabízejících vklady
Kreditní kvalita českých bank - Comsense důvěryhodná banka
Garanční systém finančního trhu
Nabídka vkladových produktů na českém trhu

Podílové fondy
Základní typy podílových fondů
Principy posuzování kvality podílového fondu
Čtení ve statutu fondu
Regulatorní pravidla prodeje podílových fondů v ČR
Nabídka akciových fondů v ČR
Nabídka dluhopisových fondů v ČR
Nabídka smíšených fondů v ČR
Nabídka realitních fondů v ČR
Alternativní fondy nabízené v ČR
Burzovně obchodované fondy - ETF
Fondy pro kvalifikované investory
Hedgeové fondy
Nejprodávanější fondy v ČR
Významné cizoměnové fondy nabízené v ČR
Strategie investování s podílovými fondy

Komoditní investice
Zlato a vzácné kovy
Diamanty

Alternativní investice
Výtvarné umění - základní principy investování a hodnoty výtvarných děl
Investiční víno
Bitcoin

Marketing a obchod u investování
Obchodní modely investičního poradenství - provize versus placené poradenství
VIP versus retail
Proč by měl klient investovat
Práce s námitkami
Trendy v investičním poradenství ve světě

Praktické využití spočívá v tom získat všeobecný přehled o nabídce produktů na českém trhu.

Na rozdíl od Úvodu do investování je školení určené spíše poradcům s větší praktickou zkušeností při nabízení investičních produktů a služeb.

Cílem je zkvalitnit odborné dovednosti poradců a umožnit jim pracovat s bonitnější klientelou.

Školení je rovněž zdrojem odborných argumentů pro využívání/nevyužívání konkrétních investičních řešení.