ČS NEMOVITOSTNÍ FOND o.p.f. (REICO)

818

990 Kč s DPH

Analýza největšího realitního fondu, ve které se dozvíte informace o struktuře majetku, zadlužení, nákladovosti a dalších důležitých informacích pro Vaše rozhodování. více>>


Datum vyhotovení: 14. 7. 2017

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: ČJ

Analýza nemovitostního fondu od REICO České spořitelny obsahuje analytický komentář k následujícím kapitolám:

Statut fondu
Velikost aktiv pod správou
Nemovitostní portfolio
Zadluženost
Nákladová struktura
Investiční strategie
Riziko spojené s investováním do fondu
Historická výkonnost
Kvalita zveřejňovaných informací
Očekávání od fondu pro nadcházející roky
Celkové kvalitativní hodnocení fondu jako finančního produktu

Materiál má 16 stran

Po zaplacení kartou obdržíte analýzu fondu obratem do Vašeho emailu.

Materiál je vhodný zejména pro finanční zprostředkovatele, kteří fond zvažují zařadit do svého produktového portfolia. Případně ho ocení potenciální zájemce o investici do tohoto fondu.