Byznysplán - výroba a služby

50 000

60 500 Kč s DPH

Podnikatelský záměr určený pro investory do nově vzniklé firmy a finanční partnery. více>>


Datum vyhotovení: 1. 1. 2018

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: ČJ,AJ

Analytici v naší společnosti mají praktickou zkušenost s výrobou stovek byznysplánů z desítek odvětví. Díky tomu disponují praktickými dovednostmi nezbytnými pro úspěšné sestavení byznysplánu, které není pouze teoretickou studií. Pomůžeme vám identifikovat klíčové aspekty vašeho podnikání z pohledu finančního řízení a vytvoříme vysoce přesnou predikci vývoje vašeho podnikání odvislou od aktivit, které budete vyvíjet. Přesnost našich modelů je vysoce ceněna podnikatelskými skupinami, které si nás opakovaně najímají pro tuto činnost.

Náš byznysplán se skládá z následujících částí:

Průzkum trhu - konkurence, cenová politika, chování zákazníků, alternativní služby/výrobky
Cenová politika a predikce chování zákazníka
Obchodní plán - velmi jemný detail obchodního plánování pro kvalitní reporting
Provozní náklady - detailní struktura provozních nákladů, vč. náběhu v čase
Investiční náklady - celkové investiční potřeby projektu
Predikce hospodaření a cashflow - na měsíční bázi
Nastavení financování záměru - vlastní zdroje, bankovní úvěry, dluhopisy aj.
Nastavení vztahů mezi vlastníky a investory - obchodní podíly, půjčky společníků, předkupní práva, exit pravidla
Investiční hodnocení projektu - návratnost, IRR, NPV, PI

Termín dodání byznysplánu:

1 měsíc

Potřebné podklady:

K vytvoření byznysplánu je třeba přibližně 3-4 osobních setkání v časovém rozsahu cca 2h každé. Rovněž je třeba, aby nám zákazník předal co největší množství informací o projektu, který chce realizovat. Konkrétní požadavky na informace vyplynou ze série osobních (případně skype) setkání.

Pro více informací pište na analyzy@comsense.cz

Byznysplán je služba, která pomáhá přeměnit ideje v projekt. Tak jako je třeba pro výstavbu budovy architekt, tak je vhodné, aby se na zrodu firmy podílel zkušený ekonom.

Byznysplán pomáhá autorům podnikatelského záměru ujasnit si ekonomiku jejich podnikání po investiční i provozní stránce pohledem nákladů, ale důležité je i správné uchopení obchodní části podnikání. Právě na ní končí neúspěchem drtivá většina podnikatelských projektů.

Pokud autor projektu potřebuje přesvědčit další partnery, aby se podíleli na financování jeho podnikatelského záměru, tak je byznysplán nezbytnou nutností, bez které se neobejde.