Analýza akciové příležitosti

15 000

18 150 Kč s DPH

Detailní analýza akcie veřejně obchodované společnosti dle výběru zákazníka. více>>


Datum vyhotovení: 1. 1. 2018

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: ČJ,AJ

Tato služba je určena profesionálním investorům z řad větších individuálních investorů a institucionálních investorů, kteří chtějí detailně prověřit akciovou příležitost před tím, než učiní investiční rozhodnutí.

Analýza obsahuje:

1) Detailní popis podnikatelských aktivit emitenta.
2) Finanční výkazy emitenta
3) Finanční analýza výkazů emitenta
4) Popis hlavních trendů v podnikání emitenta
5) Fundamentální analýza akcie
6) Komentář k současné valuaci akcie, porovnání s hlavními akciovými konkurenty
7) Vývoj akcií a valuací v rámci sektoru podnikání emitenta
8) Srovnání vývoje akcie s hlavním geografickým indexem příslušným akcii
9) Technická analýza akcie
10)Závěrečné zhodnocení investiční příležitosti do akcie

Termín vyhodnocení:
2 týdny od uhrazení honoráře za službu a dodání podkladů

Potřebné podklady:
Název akcie, případně TICKER

Pro více informací nám napište na analyzy@comsense.cz

Analýza akciové příležitosti slouží k posouzení rizika a potenciálního zisku spojeného s investicí do akcie. Slouží jako podklad pro investiční rozhodnutí BUY/HOLD/SELL.