Obchod


Seřadit podle: názvu ceny data

Analýza fondu Sporobond

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Sporobond z dílny společnosti Erste Asset Management. Jedná se o fond zaměřující se převážně na ...

Analýza fondu J&T Money

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond J&T MONEY CZK, který se řadí mezi největší fondy v rámci ČR investující do korporátních dluhopis...

Analýza fondu J&T Bond

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond J&T Bond CZK, který se řadí mezi největší fondy v rámci ČR investující do rizikovějších korporát...

Analýza fondu TOP STOCKS

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Top Stocks z dílny společnosti Erste Asset Management. Jedná se o největší tuzemský akciový fond...

Analýza fondu ČS nemovitostní fond

990 Kč

Jedná se o největší a zároveň nejstarší otevřený podílový fond zaměřený na nemovitosti v České republice. Fond se dle svého portfolia z...

Analýza fondu Czech Real Estate Investment Fund

990 Kč

Investiční strategie sledovaného podílového fondu spočívá v alokaci prostředků do nemovitostí kategorie B. To znamená, že manažer neinv...

Analýza fondu ZFP realitní fond otevřený podílový fond

990 Kč

Jedná se o druhý největší nemovitostní fond v České republice. Jeho aktiva převyšují 7 miliard....

Analýza fondu RAIFFEISEN REALITNÍ FOND

990 Kč

Fond investuje převážně do nemovitostí a nemovitostních společností, může nicméně investovat i do dalšího likvidního majetku. Dle infor...

Analýza fondu Conseq realitní

990 Kč

Nemovitostní fond založený v roce 2008, který má pod správou více než 2,3 mld. CZK. Hlavním distribučním kanálem je investiční zprostře...

Analýza fondu INVESTIKA realitní fond

990 Kč

INVESTIKA realitní fond je poměrně mladý fond, který byl založen v druhé půlce roku 2015. V portfoliu fondu lze nalézt dvě administrati...

Analýza fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond

990 Kč

Fond Realita je otevřený nemovitostní podílový fond registrovaný v České republice. Spravuje přibližně 2 mld. CZK....

Analýza fondu Amundi CR Dluhopisový PLUS

990 Kč

Amundi CR Dluhopisový PLUS je dluhopisový fond s bohatou historií, která sahá až do roku 2000. Od té doby se fondu podařilo akumulovat ...

Analýza fondu Active Invest Vyvážený

990 Kč

Active Invest Vyvážený patří do první desítky největších tuzemských smíšených fondů, obhospodařuje klientský majetek dosahující 3,7 mld...

Analýza fondu Vltava Fund

990 Kč

Vltava Fund je pravděpodobně nejznámějším fondem kvalifikovaných investorů u nás. Byl založen již v roce 2004 a podle časopisu Forbes j...

Analýza fondu Sirius Investments Reserva

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Sirius Investments Reserva, jedná se o produkt pro kvalifikované investory zaměřený na alternati...

Analýza fondu Active Invest Dynamický

990 Kč

Active Invest Dynamický patří mezi největší podílové fondy na tuzemském trhu, obhospodařuje totiž bezmála 11,9 mld. CZK. Jeho strategie...

Analýza fondu Amundi CR Krátkodobý

990 Kč

Amundi CR Krátkodobý patří do první desítky největších tuzemských podílových fondů, od svého založení na začátku roku 2007 se mu podaři...

Analýza fondu ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio

990 Kč

ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio je smíšeným fondem určeným pro klienty privátního bankovnictví ČSOB, čemuž odpovídá i minimální...

Analýza fondu ČSOB Vyvážený

990 Kč

ČSOB Vyvážený se řadí mezi největší tuzemské fondy na trhu, spravuje totiž téměř 8,5 mld. CZK. Fond byl založen již v roce 2000 a má ta...

Analýza fondu NN (L) International Czech Bond

990 Kč

NN (L) International Czech Bond je dluhopisovým fondem zaměřeným na především tuzemské státní dluhopisy, který vznikl již v roce 1997. ...

Analýza fondu ČSOB Premiéra

990 Kč

ČSOB Premiéra je nově založeným podílovým fondem, který se velmi rychle dostal v oblasti množství obhospodařovaných prostředků na špici...

Analýza fondu ČS korporátní dluhopisový

990 Kč

ČS korporátní dluhopisový je, jak už z názvu plyne, podílový fond zaměřený na investice do korporátních dluhopisů, zejména v rámci regi...

Analýza fondu High yield dluhopisový

990 Kč

High yield dluhopisový je podílový fond, který investuje do korporátních dluhopisů zejména spekulativního stupně v rámci evropského reg...

Analýza fondu Stock Small Caps

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Stock Small Caps z dílny společnosti Erste Asset Management. Jedná se o třetí největší akciový f...

Analýza fondu QUANT

990 Kč

Podfond nesoucí jméno QUANT je produktem vytvořeným investiční společností Robot Asset Management, za jehož založením stojí známí tuzem...

Analýza fondu KB Privátní správa aktiv 2

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond KB Privátní správa aktiv 2, který se řadí mezi přední smíšené fondy v rámci ČR. Konkrétně spravu...

Analýza fondu NN International Czech Equity CZK

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond NN (L) International Czech Equity - P Cap CZK, který se zaměřuje na akciové investice v rámci re...

Analýza fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy

990 Kč

Analyzovaný produkt Conseq Invest Akcie Nové Evropy je podílový fond spravovaný investiční společností Conseq Invest, který obhospodařu...

Analýza fondu Parvest Aqua CZK

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Parvest Aqua RH CZK, který se zaměřuje na akciové investice zejména na vyspělých trzích do spole...

Analýza fondu FF - Global Dividend Fund CZK (hedged)

990 Kč

Analyzovaný produkt FF - Global Dividend Fund CZK je podílový fond spravovaný investiční společností FIL Investment Management, který o...

Analýza fondu KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A

990 Kč

Analyzovaný produkt KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A je podílový fond spravovaný investiční společností Amundi Czech Republic,...

Analýza fondu Templeton Global Bond CZK H1

990 Kč

Analyzovaný produkt je korunovou třídou zastřešujícího fondu Templeton Global Bond Fund renomovaného amerického investičního správce Fr...

Analýza fondu Generali Fond globálních značek

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Generali Fond globálních značek, který se řadí mezi významné akciové fondy v rámci ČR, konkrétně...

Analýza fondu KB Privátní správa aktiv 1

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond KB Privátní správa aktiv 1, který se řadí mezi největší konzervativní fondy v rámci ČR. Konkrétn...

Analýza fondu Generali Fond korporátních dluhopisů

990 Kč

Analýza detailně hodnotí produkt Generali Fond korporátních dluhopisů, který se řadí mezi nadprůměrně velké dluhopisové fondy ve své ka...

Analýza fondu ČSOB Bohatství

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond ČSOB Bohatství, který se řadí mezi největší smíšené fondy v rámci ČR, konkrétně spravuje přes 13...

Analýza fondu Konzervativní Mix FF

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Konzervativní Mix FF, který spravuje na tuzemské podmínky astronomických bezmála 18 mld. CZK. Je...

Analýza fondu Sporoinvest

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Sporoinvest z dílny společnosti Erste Asset Management. Jedná se o fond zaměřující se převážně n...

Analýza fondu Parvest Commodities H CZK

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond Parvest Commodities H CZK, který umožňuje retailovým investorům přinést komoditní expozici do je...

Analýza fondu OPTIMUM

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond OPTIMUM z dílny společnosti Erste Asset Management. Jedná se o fond fondů zaměřující se převážně...

Analýza fondu NN (L) Commodity Enhanced (CZK)

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond NN (L) Commodity Enhanced (CZK), který umožňuje retailovým investorům přinést komoditní expozici...

Analýza JET 2 fond fondů

990 Kč

Analýza detailně hodnotí podílový fond JET 2 fond fondů, který investuje zejména do řídícího fondu kvalifikovaných investorů JET 2, zam...

Analýza akciové příležitosti

18 150 Kč

Detailní analýza akcie veřejně obchodované společnosti dle výběru zákazníka....

Byznysplán - developerská výstavba bytů

60 500 Kč

Podnikatelský záměr na výstavbu bytového domu určený pro investory a pro financující banku....

Byznysplán - výroba a služby

60 500 Kč

Podnikatelský záměr určený pro investory do nově vzniklé firmy a finanční partnery....

Analýza dluhopisové emise

18 150 Kč

Detailní analýza dluhopisové emise dle výběru klienta....

Analýza podílového fondu

18 150 Kč

Detailní analýza pro finanční profesionály fondu dle výběru klienta...

Úvod do investování

60 500 Kč

Jedná se o dvoudenní program školení pro zkušenější poradce.U každé kapitoly je prostor probrat praktické příklady a situace. Kurz je z...

Základní orientace v investičních produktech v ČR

36 300 Kč

Toto školení má za úkol účastníky seznámit se základní nabídkou investičních produktů, na které jako finanční poradci v ČR můžete naraz...