10 důvodů pro Comsense analytics


Comsense analytics nabízí analytickou podporu finančním poradcům. Přinášíme 10 důvodů, proč si myslíme, že je výhodné využít spolupráci s naší společností.

1) Jsme nezávislí

Nejsme nijak majetkoprávně propojeni s žádným finančním producentem, emitentem, zprostředkovatelem nebo jiným přímým účastníkem finančního trhu. Jsme nezávislí analytici, kteří prodávají analýzy těm, kteří o ně mají zájem. A protože je to jediný zdroj našich příjmů, tak si nemůžeme dovolit jakýmkoliv způsobem naše analytické výstupy ovlivňovat, protože bychom tím poškodili naše vlastní podnikání.

2) Jsme specialisté

100% naší energie věnujeme analýzám. V rámci jednotlivých segmentů se pak naši analytici ještě úzce specializují. Máme tak například analytiky specializované na podílové fondy, na analýzu kreditního rizika, na kapitálové trhy, na makroekonomické analýzy, na nemovitostní investice nebo hypoteční instrumenty.

3) Máme sami zkušenosti s finančním poradenstvím

Protože někteří členové našeho týmu vykonávali činnost finančního zprostředkovatele nebo finančního poradce fungujícího na bázi fee based nebo fee only, tak se domníváme, že máme představu, jakou analytickou podporu poradce potřebuje pro to, aby byl efektivní. Naše analýzy tak nejsou pouze teoretickou omáčkou, ale jedná se o praktické pomůcky zaměřené na řešení konkrétních situací u klienta.

4) Využíváme špičkové datové zázemí

Naši analytici mají přístup ke špičkovým datovým Vendorům jako jsou Eikon, Lipper a Thomson Reuters. Díky těmto databázím máme přístup k detailním informacím o desítkách tisíc finančních instrumentů a tisících finančních producentů. Naše datové zázemí o informacích z kapitálových trhů je tak srovnatelné s předními českými finančními institucemi. Naši analytici při práci s tímto špičkovým softwarem jsou pravidelně proškolováni.

5) Dělba práce

Věříme, že dělba práce je tajemstvím úspěchu každé podnikatelské činnosti. Finanční poradce by měl být bezpochyby odborník. Na druhou stranu to neznamená, že je pro něj efektivní trávit čas tím, že bude analyzovat finanční instrumenty. Tuto práci by měl přenechat specializovaným odborníkům. A odbornost poradce využije při správné volbě těchto odborníků, definici zadání analytické podpory, kterou od nich potřebuje, a komunikaci se zákazníkem. Pokud poradce zvolí tento model, bude mít mnohem více času na své klienty.

6) Je to finančně výhodné pro schopné poradce

V českém finančním poradenství často funguje komunismus spočívající v tom, že finanční poradci, kteří nemají téměř žádnou produkci, obdrží stejnou míru podpory jako ti, kteří mají vysokou osobní produkci. Vzhledem k tomu, že oba platí za podporu marží ze své produkce centrále své společnosti, tak dochází ke komickým situacím, kdy úspěšný poradce zaplatí za stejnou analytickou podporu 10x více než jeho méně úspěšný kolega. V naší společnosti platíte za to, co si od nás objednáte.

7) Nechceme ani neovlivňujeme vaší produkci

Vzhledem k tomu, že nejsme zainteresováni na vaší produkci, tak si jí nijak nesnažíme ovlivňovat. Finančně poradenské centrály často dostávají od finančních institucí různé motivační balíčky za to, aby nasměrovaly produkci jejich poradců tím „správným směrem“. Našimi zákazníky jste Vy – finanční poradci, kteří pracují pro klienty. Budeme Vám radit pouze to, o čem jsme přesvědčení, že pomůže Vám. A to ve smyslu dlouhodobého působení na finančním trhu.

8) Díváme se o pár let dál

V naší analytické podpoře bereme v potaz trendy ovlivňující celý finančně poradenský obor. Snažíme se nereagovat pouze na každodenní změny a ty krátkodobého charakteru. Naše zákazníky se snažíme připravovat na radikální změny v oboru, které přicházejí postupně a nenápadně. Jedním z takových trendů je digitalizace finančního obchodu a čím dál komplikovanější vztahy mezi poradcem a finančními institucemi.

9) Chceme kultivovaný trh v ČR

Naše podnikání je spojeno s tím, abychom pomohli kultivovat finanční trh v ČR. Zejména pak vnímání poradců mezi koncovými zákazníky i finančními institucemi. Domníváme se, že cestou k tomuto jevu je podpora poradců po stránce rozvoje odborných dovedností. Z našich zákazníků chceme vytvářet postupně odbornou elitu finančního poradenství, které bude svou podnikatelskou činností postupně přispívat k lepší reputaci celého oboru.

Zároveň chceme finančním producentům nastavit zrcadlo, které zamezí tomu, aby agresívním způsobem propagovali zavádějící informace mezi finančními poradci. Naopak chceme ocenit ty finanční producenty, kteří komunikují o svých produktech pravdivě, korektně a fakticky přesně.

10) Jsme flexibilní

Vyrábíme analýzy, které jsou široce dostupné velkému množství uživatelů z řad finančních poradců. Tyto analýzy se týkají instrumentů a situací, které se často opakují na trhu. Kromě těchto bestsellerů ovšem vyhotovujeme i bespoke analýzy na speciální objednávku. U těchto analýz se jedná o vzácnější instrumenty nebo producenty.